január, 2018

13jan09:0015:00A Díjugrató Szakág Éves Közgyűlése

Részletek

Részletek

A MLSZ Díjugrató Szakbizottsága értesíti a szakágban tevékenykedő sportszervezeteket, versenyzőket, edzőket, bírókat, pályaépítőket, szülőket, támogatókat, hogy a Szakbizottság Éves Közgyűlést tart. A közgyűlés minden érdeklődő számára nyitott.

Időpont: 2018. január 13. (szombat) 09 óra

Helyszín: Nemzeti Lovarda 1087 Budapest Kerepesi út 7.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha legalább a szavazásra jogosultaknak több, mint a fele jelen van.
Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre azonos napirenddel 2018. január 13. (szombat) 10 órakor a Nemzeti Lovarda 1087 Budapest Kerepesi út 7. helyszínen kerül sor. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben, a szavazásra jogosultak – legalább – 5 %-nak jelenléte esetén határozatképes.

Szavazásra jogosultak azon sportszervezetek képviselői, akik megfelelnek a 2004. évi I. törvény sportról szóló szabályozásainak és amelyek a Magyar Lovas Szövetség felé tagdíjukat 2017. évben befizették és a Szakág hivatalos díjugrató versenyén, az év során versenyzőt indítottak.

A közgyűlésen a szavazásra jogosult tagszervezetet törvényes képviselője, annak akadályoztatása esetén a törvényes képviselő által meghatalmazott személy képviselheti.

Meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerűen kitöltött mellékelt meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációjáért felelős tisztségviselőjének.

Napirend:

  1. Jegyzőkönyvvezetők, hitelesítők, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
  2. A Szakbizottság 2017. évi szakmai beszámolója és annak elfogadása
  3. A Szakág 2017. évi pénzügyi tervének (költségvetés) végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
  4. Megemlékezések
  5. Díjátadások
  6. A szakági gyűlés hatáskörébe tartozó 2018. évi versenyszabály módosítások elfogadása
  7. A szakág 2018. évi hazai versenynaptár elfogadása
  8. A 2018. évi díjugrató licencek módosításának elfogadása
  9. A 2018. évi pénzügyi terv (költségvetés) és annak elfogadása

Fotó: Hajdu Kriszta, Lovasfotó.hu

Időpont

(Szombat) 09:00 - 15:00

Helyszín

Nemzeti Lovarda

Kerepesi út 7

Rendező

MLSZ Díjugrató Szakbizottság

Kezdjen gépelni majd nyomjon entert a kereséshez

X